Opinion

 • Tue 21 Nov 2017 - 19:42
  ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ရာထူးအသစ္မ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည္။ အစိုးရသစ္၏ အထင္ရွားဆံုး ရာထူးအသစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သီးသန္႔ဖန္တီးခဲ့သည့္‘‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္’’ ရာထူးျဖစ္သည္။ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ  ၅၉/စ ကို ႏုိင္ငံေရးအရေက်ာ္ျဖတ္ျပသည့္ ရာထူးအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ ရာထူးသစ္မ်ား ထပ္ေပၚလာသည္။
 • Mon 20 Nov 2017 - 20:49
  သို႔... ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလာင္းမ်ားခင္ဗ်ာ။ လူႀကီးမင္းတုိ႔ဟာ မၾကာ ေတာ့မယ့္ ကာလတစ္ခုအတြင္း မွာ မိမိတို႔ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း ရြာအုပ္စုမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူလာေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Mon 20 Nov 2017 - 20:48
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး... သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတဲ့။ အခုေနာက္ ပိုင္းကာလေတြမွာ ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္း၊ NGO အသိုင္း အဝိုင္း၊ CSO အသိုင္းအဝိုင္းေတြ ၾကား ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနလာတဲ့ စကားစုတစ္ခု။  ဒီစကားစုဟာ အခုမွ ေကာက္ကာငင္ကာထေပၚ လာတဲ့ စကားစုေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးဟာ ေရ ရွည္ရပ္တည္ဖို႔ စိုးရိမ္စရာအေန အထားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရလို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေၾကညာခဲ့ တယ္။ အဲဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကို ထိန္းသိမ္းရမယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဟာ ကမၻာမွာ ေခတ္စားလာခဲ့တာပါ။ ကမၻာတစ္ ဝန္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပါ အဝင္ ပညာရွင္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္း ေတြက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘက္စံု ေထာင့္စံု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။
 • Mon 20 Nov 2017 - 20:14
  ၂၀၁၇ ၏ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယသုံးလစီကုိ သုံးသပ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ (MEM-Myanmar Econo-mic Monitor)၏ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ကုိ အေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ေလ့ လာၾကည့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုကာ လလတ္တေလာ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံ ေငြအဖြဲ႕ (IMF)ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္(ADB)တို႔၏ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္လည္း တုိက္ ဆိုင္စစ္ေဆးသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ဗဟုိစာရင္း အင္းအဖြဲ႕တို႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာတရား ၀င္ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိလည္း မ်က္ ျခည္ျပတ္ေန၍မရ။ လုိအပ္လာ လွ်င္ အတြင္းက်က်ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ ကုိ အင္ေဖာ္မယ္ေမးရျမန္းရ၊အ ကူအညီေတာင္းရတာမ်ိဳးလည္း လုပ္ရတတ္ေလ့ရွိပါသည္။ မီဒီ ယာေတြဘယ္လုိေဖာ္ျပသည္လဲ။ သတင္းအျပင္ လက္ဆိပ္ရွိသုံး သပ္သူ၊ ေဆာင္းပါးရွင္၊ ဂ်ာနယ္ လစ္မ်ား ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္တို႔ ကုိလည္း ဂ႐ုစုိက္ရ၏။ ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈဆုိင္ရာ.... ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဤစီး ပြားေရးက႑မွာလည္း အထိမခံ၊ ထိလြယ္ရွလြယ္လွေသာကိစၥရပ္ ေတြမ်ားစြာရွိပါ၏။ ရွိေနပါ၏။ တစ္ခါတစ္ရံသိေနျငား၊ သိေန လ်က္ႏွင့္ပင္ ထုတ္ေျပာ၊ ထုတ္ ေရး၍မျဖစ္၊ မသင့္ေတာ္ေသး တာမ်ိဳးေတြ၊ ပုလင္းလည္ပင္း၀ (Bottle Neck)ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ ရွိ ေနပါသည္။ ‘ေရွာင္’လုိက္ရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သြယ္၀ုိက္ေရး လုိက္ရတာမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏ ႀကံဳရပါ၏။ စီးပြားေရးမွာေတာ့ အထင္ရွားဆုံး၊ဂ႐ုအစုိက္ရဆုံး ကိစၥမွာ ‘အမွန္တကယ္လည္ပတ္ ေနေသာ လုပ္ငန္း(မ်ား)ပမာဏ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ’ ျဖစ္ေနပါသည္။
 • Sun 19 Nov 2017 - 21:00
  ယခုေခါင္းစဥ္ယူထားသည္က ကမၻာေက်ာ္ ‘ဂက္တီစဘတ္’ မိန္႔ခြန္း (Gettysburg Address) မွျဖစ္သည္။ ၁၉ ႏုိ၀င္ဘာ  ၁၈၆၃ မွာေျပာခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းျဖစ္ ၍ ၁၄၄ ႏွစ္ရွိခဲ့ေပၿပီ။ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆုံးသတ္ေပး ႏုိင္ခဲ့သူ၊ လူမည္းမ်ားကုိ ကြၽန္အ ျဖစ္မွ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္ ေျမာက္ခြင့္ရေစခဲ့သူ၊ ယူအက္စ္ ေအဟု ယေန႔အတည္တက် ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္ခဲ့သူ.... ၁၆ ဆက္ေျမာက္အေမရိကန္သမၼတ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္း (Abra-ham Lincoln)ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ ခြန္း....။ လင္ကြန္း (အသံထြက္အ မွန္က လင္းခင္န္ျဖစ္ျငား ဒီမွာက ေတာ့ လင္ကြန္းဟု ႏႈတ္က်ိဳးေနခဲ့ ၾကတာၾကာၿပီျဖစ္၏)သည္ ယူ အက္စ္သမၼတအဆက္ဆက္မွာ ယေန႔အထိ အႀကီးျမတ္ဆုံးငါးဦး ထဲမွ တစ္ဦးဟု လက္ခံထားၾက သည္။ ဂက္တီစဘတ္မိန္႔ခြန္းကုိ လည္း အေမရိကန္သမုိင္းမွာ အ ထင္ကရအရွိဆံုးမိန္႔ခြန္းေတြထဲမွ ထိပ္ဆုံးနားစာရင္းသြင္းထားၾက ဆဲျဖစ္၏။ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား ျပည္နယ္ ဂက္တီစဘတ္ၿမိဳ႕ေလး အနားမွာရွိသည့္ စစ္သည္ေတာ္ မ်ား အမ်ိဳးသားစစ္သခ်ႋဳင္း၌ ေျပာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအခ်ိန္ျပည္တြင္း စစ္ကာလအတြင္း ဂက္တီစဘတ္ တိုက္ပြဲ၌ ယူနီယံတပ္ကကြန္ဖက္ ဒေရစီတပ္ေတြကုိ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ေလးလခြဲအၾကာတြင္ အေမရိ ကန္သမၼတအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ျခင္း။
 • Sun 19 Nov 2017 - 20:29
  ေဆာင္းကား ယခုႏွစ္ အေတာ္သူစိမ္း ဆန္သည္။ ေလႏုေအးေလးတစ္ခ်က္တုိက္လုိက္၊ မိုးေပါက္က ေလးေတြ တေျဖာက္ေျဖာက္က် လုိက္ႏွင့္ မိုးကသံေယာဇဥ္ မျပတ္ခ်င္ျဖစ္ေနသည္။ ႏွင္းကိုျမင္ ေတြ႕ရဖုိ႔ အလြမ္းသယ္ေနတုန္း ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေလာကျဖစ္ ပ်က္သေဘာတရားတုိ႔ကို စဥ္းစား ဆင္ျခင္ေနမိသည္။
 • Sun 19 Nov 2017 - 20:29
  ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေန႔ညက ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးအသင္းနဲ႔ အိႏၵိယလက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးအသင္းတုိ႔ အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ အျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ကစားခဲ့ၾက ပါတယ္။ ပထမအေက်ာ့အျဖစ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာ ကစားစဥ္ကတည္း က အိႏၵိယကို တစ္ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ ႐ႈံး ထားပါတယ္။ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ ကြင္း ကိုယ့္ပရိသတ္ေရွ႕မွာေတာင္ မႏုိင္ခဲ့တာမို႔ သူ႔ေျမသူ႔ကြင္း သူ႔ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ သိပ္ေတာ့ေမွ်ာ္ လင့္မထားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ အသင္းအေနနဲ႔ အာရွဖလားကန္ခြင့္မရတာ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ေနၿပီမုိ႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ေတာ့ျဖင့္ ကန္ခြင့္ရခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ခ်င္ပါတယ္။ ပရိ သတ္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္ ႏိုင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကာယကံရွင္ ျဖစ္တဲ့ ကစားသမားေတြ ဘယ္ ေလာက္ႏိုင္ခ်င္မလဲဆုိတာ ေျပာ ျပဖို႔ေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ သူ တုိ႔အရမ္းႏိုင္ခ်င္ရွာမယ္ဆုိတာ ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ မရွိပါ ဘူး။
 • Sun 19 Nov 2017 - 00:11
  ‘‘ခင္ဗ်ားေျပာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေျပာပုိင္ခြင့္အတြက္ ကၽြန္ ေတာ္ေသသည္အထိ ကာကြယ္သြားပါမယ္’’
 • Sat 18 Nov 2017 - 17:47
  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚေနခ်က္မ်ားထဲတြင္ (၁) အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ႏိုင္ငံ့စီးပြား၊ လူမႈစီးပြား တည္ၿငိမ္တိုးတက္ေရး၊ (၄) ဒီမိုကရက္တစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္လာေရး ... အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္အျပင္ လူမႈ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အဝန္းအဝိုင္းမ်ား(လူေတြ) ဒီမုိ ကရက္တစ္ ျဖစ္လာၾကဖို႔လည္း အေရးႀကီးလွပါ၏။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုကို ဒီမုိကေရစီ သြတ္သြင္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္နည္း၊ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စု ... ဆိုေသာ အႏၲိမရည္ မွန္းခ်က္အတြက္ က်န္အခ်က္ ေလးခ်က္လံုးက တိုက္႐ိုက္ႀကီးကုိ ဆက္စပ္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္၊ စတုတၳမ႑ိဳင္ မီဒီယာ၊ ပၪၥမမ႑ိဳင္ ျပည္သူလူ ထု ... မ႑ိဳင္ငါးရပ္သည္လည္း အားေကာင္းထက္ျမက္ ထိေရာက္ လာၾက၍ အျပန္အလွန္ အမွန္ တကယ္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆို႐ံု သာမက ကိုယ္တိုင္ ဒိုင္းနမစ္ျဖစ္ ႏိုင္သေလာက္ ျဖစ္ေနၾကပါမွဟူ ေသာအခ်က္ကလည္း အေရးႀကီး၊ အေရးပါလွပါ၏။
 • Sat 18 Nov 2017 - 17:20
  (တစ္) ရဂံုၿမိဳင္တြင္း ေတာလံုးလင္းသားဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းပါပဲဗ်ာရယ္။ အဟုတ္။ တစ္ေတာလံုး လင္းတဲ့ ရာသီကာလေပပ။ ဘယ္ ေတာရွိရမွာတဲ့တံုး။ နာမည္ေက်ာ္ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေတာႀကီးေပပဲေပါ့။ စံုနံ႔သာၿမိဳင္မွ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ သည္အခါသည္ကာလ သည္လို ေဒသမွာရွိတဲ့ ေတာမွန္သမွ် သို႔ ကလိုပဲ ရွိၾကေပမွာပ။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:33
  ‘အေရွ႕ေက်ာင္းသား သူ ေတာင္းစား၊ လယ္ေပၚေက်ာင္း သား အေကာင္းစား၊ ေက်ာက္မီး ေသြးမို႔မည္းသကို၊ တို႔ေက်ာင္း သားမို႔ ရဲသကို ေဟ့ လာ ေမာင္ ႐ို႕ ဝါး’ဟု အားရပါးရ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ေျပးလႊားလာၾကေသာ ကေလးတစ္စုသည္ကား လယ္ ေပၚ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း တို႔ေက်ာဘက္ တင္းခ် လယ္တစ္ ကြက္ေလာက္အကြာတြင္ ခ်ည
 • Fri 17 Nov 2017 - 19:51
  ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္က ဆက္ ဆံေရးအေၾကာင္းျဖစ္၏...’။   နာမည္ေက်ာ္စာအုပ္တစ္ အုပ္ (Politics is About Relation-ship by Harold H. Saunders. Palgrave Macmillan. 1st Edition, 2005) ၏ အမည္က ယခုလတ္တေလာျမန္မာျဖတ္သန္း ေနရသည့္ ရက္သတၱပတ္ေတြကို တည့္တည့္ႀကီးေျပာသလို ျဖစ္ေန ပါ၏။ ကုလသမဂၢဖိအား၊ အိုအိုင္ စီကစားကြက္၊ အေမရိကန္ဆန္ ရွင္ (Sanction) ကိစၥ၊ APEC ႏွင့္ အေရွ႕အာရွေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးသီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံႏွင့္ ဆက္ စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ယူအက္စ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးခရီးစဥ္၊ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ေအဆမ္)...။
 • Fri 17 Nov 2017 - 19:35
  ရခိုင္ျပည္နယ္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသေနအိမ္အမ်ားအျပားတြင္ အိမ္သာမရိွၾက သည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 19:33
  ‘မိတ္ေဆြ၊ ကြမ္းေဈးေတြ ျမင့္ေနသျဖင့္ အေႂကြးယူျခင္း သည္းခံပါ’
 • Thu 16 Nov 2017 - 20:25
  ဤအသက္အရြယ္သို႔ ေရာက္လာေသာ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကြၽန္မသည္ ေယာဂသင္တန္းကို တက္ေနပါသည္။
 • Thu 16 Nov 2017 - 10:56
  ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ပညာထူးခြၽန္ေသာ ကေလးမ်ားအျဖစ္ မိမိကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ်င္ပါက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံဆီက အႀကံ ဉာဏ္ကို ရယူၾကပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေပၚမွာ ေဟာ္လန္ေခၚ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ က ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးကေလးငယ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးႏွင့္ ပညာအထူးခြၽန္ဆံုးမွာ ထိပ္တန္းနံပါတ္(၁) ကေလးမ်ားအျဖစ္သိၾကသည္။ ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ထူးခြၽန္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္လာ ေအာင္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားက မည္သို႔ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါသလဲ။ စာေရးဆရာ ရီနာေမအက္ေကာစတာ ႏွင့္ မစ္ရွယ္လ္ေဟာ့ခ်္စြန္တို႔ ေရး သားထားေသာ ကမၻာေပၚမွာ အ ေပ်ာ္ဆံုးကေလးမ်ား စာအုပ္မွာ သည္အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္။ ထုိစာအုပ္ပါ အ ေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကေလးေတြအား အ ျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈရွိေစ မည့္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး မိဘမ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိက အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတြ႕ရမည္။
 • Thu 16 Nov 2017 - 10:40
  ေခြးကုိက္ခံရၿပီး ႏွစ္အတန္ၾကာမွ ေခြး႐ူး ျပန္ေရာဂါလကၡဏာ ျပကာ အသက္ပင္ေပးလုိက္ရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိသည္ကုိသင္သိပါသလား။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေဆးပညာတိုးတက္ထြန္းကားေနၿပီး က်န္းမာေရးအသိ ပညာယခင္ကထက္ တုိးတက္ရရွိ ေနေသာ လက္ရွိကာလအထိ အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေခြးကိုက္ခံရသည္ကုိ ေပါ့ဆ၍ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနလာခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ ေခြး႐ူးျပန္ ေရာဂါလကၡဏာျပ၍ ေသဆုံးရသည့္ လူနာကုိ နယ္ေဆး႐ုံတစ္ခုတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္က ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ဖူးေၾကာင္း လက္ရွိေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ုံ နား၊ႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းဒုတိယႏွစ္(ဘြဲ႕လြန္) တက္ေနသူ ဆရာ၀န္စိမ္းမုိးစက္က ဆုိသည္။
 • Wed 15 Nov 2017 - 21:55
  ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၿပီး ျပန္လာခဲ့တဲ့ ထရန္႔ဟာ ကုန္သြယ္ေရးအ ေၾကာင္းသာ ေျပာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ရခိုင္အေရးအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ဘာဆိုဘာမွ မေျပာခဲ့ပါဘူးလို႔ ဝါရွင္တန္ ပို႔စ္သတင္းစာ၊ ဘီဘီစီအပါအဝင္ မီဒီယာေတြက အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ေနပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ထရန္႔ဟာအေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ငဲ့ညႇာၿပီး ဘဂၤါလီအေရးကိစၥနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးမႈမွာ အကိုင္အတြယ္ ၾကမ္းတမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖိလစ္ ပိုင္သမၼတ ဒူတာတီကိုျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုေတာ့ ေျပာမွာပဲလို႔ တြက္ ခ်က္ထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြဟာ ဒီတစ္ခ်ီမွာေတာ့ တစ္ခါတည္း ပက္လက္ ကို လန္သြားရပါတယ္။
 • Wed 15 Nov 2017 - 20:32
  လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေတြလြယ္ကူျမန္ဆန္လာတာနဲ႔အမွ် ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပအရင္ထက္ ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ ပိုမ်ားလာတယ္။ အရင္က ၿမိဳ႕ကို တစ္ခါတစ္ေခါက္ ေရာက္ဖို႔ မလြယ္ကူခဲ့ေပမယ့္ အခုေခတ္မွာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္က ေရအိုးနဲ႔ ေရမႈတ္လို ျဖစ္လာတယ္။တစ္၀မ္းတစ္ခါးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပမွာ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသူေတြတစ္ေန႔တျခား မ်ားလာတယ္။ ၿမိဳ႕ျပမွာ ေက်းလက္ေဒသက လူေတြလာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတာ ၀င္ေငြရေပါက္ရလမ္းမ်ားလြန္းလို႔ မဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတာပါ။ ေက်းလက္က လူငယ္လူရြယ္ေတြသာမက အရြယ္မေရာက္ေသးသူေတြေရာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြပါ က်ားမမေရြး ၿမိဳ႕ေပၚတက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Wed 15 Nov 2017 - 14:34
  စေန၊ တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ အေ၀းမွ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးမ်ား ကြၽန္ေတာ္၏ အိမ္သုိ႔အလည္ အပတ္ေရာက္လာၾက၍ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေလွ်ာက္လည္ၾကရင္း ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကတည္းက ပညာသင္ယူခဲ့ရေသာ အထက(၂) ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေရွ႕အေရာက္ ေက်ာင္းႀကီးႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျပည္သူ႕ပန္းၿခံႀကီးတြင္ မီးေရာင္စုံထိန္လင္းေနေသာ ေအာင္ဆန္းရင္ ျပင္ႀကီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တုႀကီးက ေတာက္ေျပာင္၀င့္ႂကြား အေရာင္လက္လ်က္ ရွိေနပါေတာ့သည္။ အနီးအနားတြင္လည္း ကစားစရာစုံလင္စြာျဖင့္ ကေလးမ်ားျမဴးတူးခုန္ေပါက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေဆာ့ကစားေနၾကပါသည္။ ေအာင္ဆန္းရင္ျပင္ႀကီးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႀကီးကုိ ေနာက္ခံထားလ်က္ တစ္ဦးခ်င္း Selfie ဆြဲၾက၊ အုပ္စုလိုက္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၾကႏွင့္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ရသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေလစြ။ ဒီေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးေတြ အေတာ္ကံေကာင္းၾကပါတကား။

Pages

Subscribe to Opinion